informatie

tekening van het Gezicht

Op deze pagina's vindt u heel wat praktische en inhoudelijke informatie over onze school.

Op de pagina "visie" leest u meer over waar we als school voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dat doen. Ook ons zorgprogramma wordt er uit de doeken gedaan.

In onze schoolbrochure vindt u ook wat meer informatie over onze visie, ons eigen opvoedingsproject en de regels en afspraken op onze school.

Op de Wie-is-Wie-pagina vindt u een handig overzicht van alle personeelsleden op onze school met vermelding van hun klas of taak.